Oferta

Realizujemy kompleksowe usługi detektywistyczne, a w związku z tym, że nie istnieją dwie identyczne sprawy, nie chcemy wprowadzać Państwa w błąd ustalając „sztywny cennik”. Prosimy o kontakt z naszymi detektywami, którzy po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia udzielą Państwu informacji dotyczącej ceny danej usługi.

Obserwacja osób i miejsc/ wywiad środowiskowy

 • ustalanie tożsamości
 • ustalanie adresu zameldowania stałego lub czasowego
 • ustalanie miejca zamieszkania
 • ustalanie miejsca pracy
 • ustalanie miejsca działalności gospodarczej
 • ustalanie adresu do korespondencji
 • ustalanie relacji interpersonalnych
 • ustalanie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • ustalanie wystąpienia zjawiska przemocy domowej
 • ustalanie nałogów: alkoholizm, narkomania, hazard
 • ustalanie kontaktów fizycznych,  elektronicznych dziecka – (wymuszenia, pedofilia, pornografia dziecięca)
 • wykrywanie dyskryminacji, molestowania seksualnego, mobbingu

Sprawy rozwodowe / zdrada

 •  zbieranie materiału dowodowego
 • dokumentacja niewierności partnera 
 • sprawdzanie wierności ( tzw. tester/ka wierności)
 • ustalanie stanu majątkowego, rodzinnego
 • sprawdzanie przeszłości partnera
 • wykrywanie oszustw matrymonialnych

Poszukiwanie

 • osób: zaginionych, uprowadzonych, ukrywających się, dłużników, spodkobierców, krewnych, dawnych znajomych
 • mienia: skradzionych pojazdów, urządzeń, towarów, maszyn 

Wywiad gospodarczy

 • weryfikacja majątku firmy
 • sprawdzenie przeszłości firmy
 • analiza dokumentacji rejestrowej
 • ustalenie wiarygodności kontrahenta 
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji
 • weryfikacja dokumentów
 • ujawnianie ukrytego majątku
 • sprawdzanie lojalności partnera biznesowego
 • weryfikacja uczciwości pracownika
 • potwierdzenie kwalifikacji przyszłego pracownika
 • sprawdzenie opinii na temat pracownika/szefa w firmie
 • kontrola wykorzystywania samochodu służbowego
 • weryfikacja przestrzegania umowy zakazu konkurencji
 • sprawdzenie prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich
 • weryfikacja wielkości szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
 • wykrywanie kradzieży pracowniczych
 • sprawdzanie wiarygodności sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym 
 • weryfikacja wniosków kredytowych

 Sprawy spadkowe

 • weryfikacja prawdziwości testamentu
 • ustalenie konsekwencji przyjęcia spadku
 • ustalenia miejsca zamieszkania spadkobierców

Sprawy sądowe

 •  gromadzenie materiału dowodowego w konretnej sprawie
 • ustalanie tożsamości osób odpowiedzialnych za wyrządzone szkody

Ochrona prywatności

 • wykrywanie podsłuchów
 • wykrywanie nadajników GPS
 • doradztwo techniczne ze sprzedażą oraz instalacją sprzętu operacyjnego

Ochrona fizyczna 

 • ochrona fizyczna przy współpracy z doświadczoną firmą ochroniarską
 • zabezpieczanie spotkań biznesowych
 • dyskretna ochrona

Informatyka śledcza

 • odzyskiwanie danych (komputer, telefon, karta SIM, CD)
 • wykrywanie oprogramowania szpiegującego
 • instalacja oprogramowania zabezpieczającego przed zainstalowaniem oprogramowania szpiegującego, monitorującego

 Ekspertyzy

 • pobieranie i identyfikacja materiału DNA m.in. pod kątem ustalenia ojcostwa
 • ustalenie pochodzenia śladów, plam, nasienia
 • weryfikacja materiału dowodowego
 • weryfikacja innych śladów dowodowych

 Windykacja

 • ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika
 • weryfikacja stanu majątkowego dłużnika
 • gromadzenie materiału dowodowego

Porady prawne

 Biuro Detektywistyczne ELITA ściśle współpracuje z prawnikami, a także ekspertami z różnych dziedzin, dlatego zapewnia profesjonalną pomoc w każdej sprawie.