Jako ELITA

Jako firma Elita z Krakowa uważamy, że w nowoczesnym świecie zawód Prywatnego Detektywa ma kojarzyć się jako Doradca Biznesowy. W dzisiejszych czasach informacja biznesowa  jest jedną z najwyższych wartości. Pociąga ona za sobą wiedzę na  temat naszych: kontrahentów – partnerów – firm.

Naszym zdaniem taka wiedza przechyla szalę sukcesu - zwycięstwa w  kłopotach. Informacje te pozwalają dobrać odpowiednią strategię działania,  zapewniając bezpieczeństwo: ludzi - firm - inwestycji.