Podstawowe możliwości Elity

Elicie nie są obce sprawy mające podłoże:
p o l i t y c z n e,     r e l i g i j n e,     b i z n e s o w e.

ELITA zapewnia:  Doradztwo – Informację – Dyskrecję - Bezpieczeństwo.

Obserwacja osób: Zdrady - Rozwody - Przejęcia Majątku - Poszukiwanie osób - Porady Prawne.
Wywiad gospodarczy:
Wykrywanie nieuczciwej konkurencji - Weryfikacja majątku firmy - Poszukiwanie majątku - Odzyskiwanie danych – Zadłużenia – Transakcje – Historia firmy konkurencyjnej.
Ochrona prywatności:
Wykrywanie podsłuchów i przeciwdziałanie inwigilacji.
Doradztwo techniczne ze sprzedażą - Lokalizacja GPS.
Oraz:
Wszelkie oszustwa
Windykacja
Sprawy medyczne.
Sprawdzanie instytucji, firm itp. jako Tajemniczy Klient.
Ochrona prawna w b. szerokim zakresie.
Ochrona fizyczna przez współpracujące i zaufane firmy.
Ochrona i zabezpieczenie innych interesów.